Biblioteka Hellenica

Dzieła antyczne 

Rozprawy, traktaty religijne, naukowe i filozoficzne

- Maksymy Delfickie

- ,,Teogonia” Hezjoda

- ,,Biblioteka opowieści mitycznych’’ Apollodorosa

- ,,Wędrówka po Helladzie. W świątyni i w micie’’ Pauzaniasza

- ,,O Bogach i świecie’’ Salustiosa

- ,,Grota Nimf’’ Porfiriusza z Tyru

- Dzieła Platona

- ,,Metamorfozy’’ Owidiusza

- ,,Spór o ołtarz Wiktorii w kurii rzymskiej’’

- Dzieła Arystotelesa

Dzieła literackie, pieśni, poematy

- Dzieła Ajschylosa

-Dzieła Arystotelesa

- ,,Iliada’’ Homera

- ,,Odyseja’’ Homera

- Hymny Orifckie

- ,,Fasti. Kalendarz poetycki’’ Owidiusza

- ,,Dafnis i Chloe’’ Longosa

- ,,Ody’’ Pindara

- ,,Złote wiersze’’ Pitagorasa

- Dzieła Sofoklesa

- Wiersze Safony

- Poezja Tyrtajosa

- ,,Misopogon, czyli nieprzyjaciel brody’’ Juliana Apostaty

- ,,Cesarze’’ Juliana Apostaty

Mowy i listy

- ,,Mowa olimpijska o religii i pięknie’’ Diona Chryzostoma

- ,,Przeciw Galilejczykom’’ Juliana Apostaty

- ,,Mowa pochwalna na cześć cesarzowej Euzebii’’ Juliana Apostaty

- ,,Listy do rady i ludu ateńskiego’’ Juliana Apostaty

- ,,Lis do Marcelli’’ Porfiriusza z Tyru

Opracowania współczesne

Naukowe opracowania Hellenizmu

- ,,Starożytne kulty misteryjne’’ Waltera Burkerta

- ,,Zaślubiny Kadmosa z Harmonią’’ Roberta Calasso

- ,,Teologia wczesnych filozofów greckich’’ Wernera Jaegera

- ,,Afrodyta Urania. Fizyczne, mistyczne i teurgiczne teofanie niebiańskiej bogini w
czasach późnego antyku (relacje i asocjacje)’’ Pawła Janiszewskiego

- ,,Hermes przewodnik dusz: mitologem życia mężczyzny’’ Karla Kerenyia

- ,,Misteria Kabirów’’ Karla Kerenyia

- ,,Prometeusz’’ Karka Kerenyia

- ,,Eleusis: Archetypowy obraz matki i córki’’ Karla Kerenyia

- ,,Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego’’ Karla Kerenyia

- ,,Mitologia Greków’’ Karla Kerenyia

- ,,Bogowie Homeryccy’’ Waltera Friedricha Otto

- ,,Dionizos. Mit i kult’’ Waltera Friedricha Otto

- ,,Teofania’’ Waltera Friedricha Otto

- ,,Zeus daje znak, Apollo wieszczy osobiście. Starożytne wróżbiarstwo greckie’’
Stefana Oświęcimskiego

- ,,Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata
hellenistycznego’’ Anna Świderkówna

- ,,Grecy i ich bogowie’’ Louisa Bruita Zadmana

Opracowania mitów

- ,,Mity greckie’’ Roberta Graves’a

- ,,Mitologia’’ Jana Parandowskiego

- ,,Mitologia starożytnej Grecji’’ Michała Pietrzykowskiego

- ,,Mitologia Greków i Rzymian’’ Zygmunta Kubiaka

Literatura z zakresu religioznawstwa i historii starożytnej

- ,,Bohater o tysiącu twarzy’’ Josepha Cambella

- ,,Potęga mitu’’ Josepha Cambella

- ,,Historia wierzeń i idei religijnych’’ Mircei Eliade 

- ,,Traktat o historii religii’’ Mircei Eliade

- ,,Sacrum a profanum: o istocie sfery religijnej’’ Mircei Eliade

- ,,Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy’’ Mircei Eliade

- ,,Religijne korzenie Europy’’ Kamila M. Kaczmarka

- ,,Neopogaństwo’’ Macieja Strutyńskiego

- ,,Etnologia religii’’ Andrzeja Szyjewskiego

Literatura i opracowania uzupełniające

Kroniki historyczne

- ,,Dzieje’’ Herodota

- ,,Wojna peloponeska’’ Tukidydesa

- Dzieła Plutarcha

- Dzieła Ksenofonta

- Dzieła Tacyta

- Dzieła Polibiusza

- Dzieła Liwiusza

Opracowania historyczne

- ,,Ostatni poganie. Zanik wierzeń pogańskich w cesarstwie rzymskim od panowania
Konstantyna do Justyniana’’ Pierre’a Chuvina

- ,,Julian Apostata’’ Aleksander Krawczuk

Nazwa użytkownika