Na czwartek: do Dzeusa i Hery

Do Dzeusa

Dzeusie wieloimienny, z bóstw najlepszy i największy
nieśmiertelny, grzmiący mocarzu, potężny duchem,
władco przyrody, wszystkim przez prawo rządzący,
Ludzi ochraniać chciej od głupoty w klęski obfitej,
Wypędź ją z dusz, boski ojcze, i pozwól, by nimi zawładnął
Rozum, z którego pomocą, w słuszności ty rządzisz wszechświatem,
Abyśmy, przez cię uczczeni, i tobie się czcią odpłacili,
Wszędzie czyny twe sławiąc, jak to przystoi śmiertelnym.

do Hery

Wszechwładna Hero, nieśmiertelna królowo o tronie złocistym
Ciebie szczęśliwi mieszkańcy wielkiego Olimpu czczą i szanują
Spełniona małżonko Zeusa egidodzierżcy co świetną urodą jaśniejesz
Ty też świętych więzów strzeżesz co śmiertelników wiążą
Zechciej przybyć, życzliwa, radując się naszą ofiarą.

Nazwa użytkownika