Do Heraklesa

Herakla silnego dziś będę wysławiał,

Potomka Egidodzierżcy przepotężnego,
Po świecie się błąkawszy, wielu trudów zasmakował,
Pędzon przez Eurystheusa władcę ziemskiego,
Gdy nadszedł zaś kres śmiertelnego żywota,
Do Ojca swego, Dzeusa się wzniósł,
Boskich wywczasów i wygód używa,
Witaj siłaczu, z Dzeusa spłodzony, daj moc i wytrzymałość!

Nazwa użytkownika