Olympeion

Strona ta poświęcona jest temu, w co wierzą współcześni czciciele Bogów Olimpijskich.
Jeśli więc szukasz informacji o tym, w co wierzyli i jak żyli starożytni Grecy, niestety, trafiłeś na niewłaściwą stronę.
Tutaj możesz co najwyżej przekonać się, jak dziś żyje ich dawna wiara, jak się rozwija myśl inspirowana ich myślą, jak dziś można żyć zgodnie z zasadami, które nadawały sens i szlachetność ich życiu.

Hellenizm

 "Hellenizm jest współczesną religią politeistyczną, której wyznawcy czczą Bogów, którzy wyrazili się w panteonie starożytnych Greków. Starożytni Grecy dzięki swemu geniuszowi w sferze literatury, sztuk plastycznych i filozofii położyli fundamenty pod dzisiejszą cywilizację Zachodnią. Hellenizm dostrzega uniwersalne i nieprzemijające wartości również w religii, jaka się w tym narodzie zrodziła."*)

Nie wszyscy, którzy czczą greckich Bogów są hellenistami. Zdarzają się tacy wśród eklektycznych neopogan, którzy łączą najrozmaitsze panteony ( w tym grecki) z całym kompleksem wierzeń i praktyk określanych potocznie mianem New Age. Są także nurty wśród wiccan, które skupiają się w pierwszym rzędzie na panteonie greckim używając go w swych magicznych rytuałach. Nurty te i im podobne nie będziemy jednak nazywać hellenizmem. Zasadniczo z powodu ich wysoce instrumentalnego podejścia do Bogów, a w pewnej mierze też z powodów zasadzających się w sferze przekonań - zwykle są one zwolennikami "miękkiego politeizmu" - zakładają, że Bogowie i Boginie są bądź jedynie przejawami Absolutu nieposiadającymi niezależnej bytności, bądź pierwotnej pary Bogów, bądź personifikacjami pojęć abstrakcyjnych czy archetypów.

Do Okeanosa

{obmywając dłonie}

Wzywam Okeanosa, wiecznego, niezniszczalnego
z którego wywodzą się wszelkie rzeki i morza
oraz przeczyste źródła toczące swe wody po ziemi
przybądź łaskawy, bóstw oczyszczenie największe,
zawsze przyjazny dla czcicieli,
niech twoje jasne wody oczyszczą mnie
i przygotują do obrzędów, które zaczynam

Hymnodia - druk

Pod poniższym linkiem można pobrać plik pdf "Hymny do codziennej praktyki ku czci bogów olimpijskich".

Drukuje się go następująco:

1. W pierwszej kolejności drukujemy strony 1-3.

2. następnie - w zależności od drukarki i jej ustawień - odwracamy strony lub inaczej dopasowujemy ich kolejność tak, by strona 4 wypadła na odwrocie strony 1, strona 5 na stronie 2 a 6 na 3.

3. Przecinamy strony w poprzek, zginamy i łączymy według kolejności wydrukowanych numerów stron.

Oczyszczenia

Ważną kategoria określająca religijność grecką to czystość rytualna. Jest ona istotnym elementem wszelkich czynności kultowych. Jej przeciwieństwem była miasma, a osiągało się ją przez katharsis.

Kiedy:

Kiedykolwiek stajemy przed Bogami, czy w modlitwie, czy z ofiarami, winniśmy być rytualnie czyści.

Oczyszczenie było przez Greków zalecane w następujących okolicznościach (w kolejności wzrastającej powagi):

Jak zostać czcicielem greckich bogów

Gdy dowiadujesz się, że istnieją na świecie, ba, nawet w Polsce!, ludzie, którzy bogów greckich traktują serio, którzy oddają im cześć i składają ofiary i żyją z nimi w kontakcie, na pewno jesteś zaskoczony. Poznałeś przecież greckich bogów, ale stało się to najpewniej na lekcji języka polskiego, więc odruchowo umieszczasz ich w tej samej półce swego umysłu co wszelkie fikcyjne postacie zaludniające strony przerabianych na tych lekcjach powieści, może gdzieś między Panem Kleksem a kapitanem Nemo.

Hellenizm reformowany

Hellenizm reformowany jest drogą środka sytuującą się pomiędzy hellenizmem tradycjonalistycznym, rekonstrukcjonistycznym z jednej strony, a eklektyzmem neo-pogańskim z drugiej strony. Istota owej reformy wyraża się w czterech tezach – postulatach.

Strony

Nazwa użytkownika