Hellenizm

"Hellenizm jest współczesną religią politeistyczną, której wyznawcy czczą Bogów, którzy wyrazili się w panteonie starożytnych Greków. Starożytni Grecy dzięki swemu geniuszowi w sferze literatury, sztuk plastycznych i filozofii położyli fundamenty pod dzisiejszą cywilizację Zachodnią. Hellenizm dostrzega uniwersalne i nieprzemijające wartości również w religii, jaka się w tym narodzie zrodziła."*)

Nie wszyscy, którzy czczą greckich Bogów są hellenistami. Zdarzają się tacy wśród eklektycznych neopogan, którzy łączą najrozmaitsze panteony ( w tym grecki) z całym kompleksem wierzeń i praktyk określanych potocznie mianem New Age. Są także nurty wśród wiccan, które skupiają się w pierwszym rzędzie na panteonie greckim używając go w swych magicznych rytuałach. Nurty te i im podobne nie będziemy jednak nazywać hellenizmem. Zasadniczo z powodu ich wysoce instrumentalnego podejścia do Bogów, a w pewnej mierze też z powodów zasadzających się w sferze przekonań - zwykle są one zwolennikami "miękkiego politeizmu" - zakładają, że Bogowie i Boginie są bądź jedynie przejawami Absolutu nieposiadającymi niezależnej bytności, bądź pierwotnej pary Bogów, bądź personifikacjami pojęć abstrakcyjnych czy archetypów.

,,Troja''- 20 lat później

      Trzeba przyznać że Niemcy mają powodzenie jeśli idzie o antyczną Helladę. Wspomnijmy chociaż Heinricha Schlimanna ( 1822-1890) odkrywcę Ilionu ( Troi) i innych miast helleńskich, znanych z mitycznych podań. Waltera F. Otto ( 1874-1958) który prowadził badania nad wiarą antycznych Hellenów, pozostawiając liczny dorobek w tejże materii. Waltera Burkerta ( 1931-2015) który również pozostawił po sobie ogrom prac związanych z istotą i znaczeniem starohelleńskich kultów.

Do Okeanosa

{obmywając dłonie}

Wzywam Okeanosa, wiecznego, niezniszczalnego
z którego wywodzą się wszelkie rzeki i morza
oraz przeczyste źródła toczące swe wody po ziemi
przybądź łaskawy, bóstw oczyszczenie największe,
zawsze przyjazny dla czcicieli,
niech twoje jasne wody oczyszczą mnie
i przygotują do obrzędów, które zaczynam

Oczyszczenia

Ważną kategoria określająca religijność grecką to czystość rytualna. Jest ona istotnym elementem wszelkich czynności kultowych. Jej przeciwieństwem była miasma, a osiągało się ją przez katharsis.

Kiedy:

Kiedykolwiek stajemy przed Bogami, czy w modlitwie, czy z ofiarami, winniśmy być rytualnie czyści.

Oczyszczenie było przez Greków zalecane w następujących okolicznościach (w kolejności wzrastającej powagi):

Strony

Nazwa użytkownika