Hymn do Dzeusa (miesięczny)

Dzeusie synu Kronosa, dzierżący berło, zstępujący wśród grzmotów,
Władzy narzędzie swej w dłoniach ty dzierżysz niezwyciężonych,
Piorun wiecznie żyjący, dwusieczne żądło ogniste.
Jego cios bowiem potężny wszystko w przyrodzie wypełnia,
Z jego pomocą kierujesz rozumem powszechnym, co wszędzie
Jawi się, widny jednako tak w małych gwiazdach, jak w wielkich.
Udzielaj nam dobra, czy o nie prosimy, czy nim gardzimy.
Chroń nas od złego, nawet gdy o jego pragniemy.
Tyś wszystko co złe i co dobre połączył w jedno.
By rozumowi jednemu świat cały oddać we władzę.

Nazwa użytkownika