Do Hestii i Hermesa

Do Hestii i Hermesa

{tak jak pierwsze libacje zawsze poświęcano Hestii, tak i naszą codzienną modlitwę winniśmy od Niej zacząć}

Hestio, która we wyniosłych siedzibach bóstw nieśmiertelnych 
wieczne swe miejsce zajmujesz i cześć odbierasz,
Przybądź, przybądź do tego domu, z Dzeusem przemądrym;
a jako, że serce masz wielkie, przydaj mocy naszej więzi!

{zapalamy świecę}

Takoż i ty, bogów posłańcze, noszący laskę złocistą,
dawco szczęścia, bądź mi łaskawy wraz z Hestią czcigodną!

{zapalamy kadzidło}

Razem bowiem w pięknych domostwach ziemi mieszkańców
macie siedziby, oboje w swych sercach mili dla siebie.
Pięknym zajęciom sprzyjajcie swą myślą i siłą młodzieńczą!
Bądź pozdrowiona, córko Kronosa, i ty, o Hermesie 

Nazwa użytkownika