Hymn do Hestii (miesięczny)

Córko Kronosa, czcigodna królowo,
która zamieszkujesz wśród wielkiego ognia o wiecznym płomieniu
Na tobie bogowie szczęśliwi oparli swe siedziby
Tyś niewzruszoną podstawą rodu śmiertelnych.
Wieczna, wielokształtna, zawsze kwiecista królowo
śmiejąca się i błogosławiąca, która wprowadzasz pokój
przyjmij te ofiary ochocze i obdarz nas swą obecnością

Nazwa użytkownika