Do wszystkich Bogów

Do wszystkich Bogów

 {Do domawiania codziennego}

Zeusie, mądry królu i ty dzierżący ziemię Posejdonie,
Oraz ty wielce potężny władco podziemi z Persefoną {szeptem}
Dająca piekne plony święta Demeter
Miotająca strzały Artemido, dziewico
I ty promienny Fojbosie, który widzisz daleko,
Oraz ty, urodzona z piany bogini, której przypadły w udziale sławne przymioty,
Dionizosie choreuto, przynoszący rozkoszne wino,
Potężny duchem Aresie
I święta potęgo Hefajstosa.
Wzywam też Herę, dzielną małżonkę Zeusa Egidodzierżcy;
Jak również herolda bogów niebiańskich, Hermesa zwiastuna
I wzniecającą walki, dziewicę Palladę,
Oraz wszystkich łaskawych bogów, którym
zawdzięczamy dobrą Opatrzność.

Przybądźcie życzliwi, mający uradowane serce
Na tę oto godną bogów ofiarę i libację do świętego
przybytku.

 {Dalszą część hymnu - do odmawiania przy odświętnych okazjach}

Wzywam teraz Bóstwa zamieszkujące powietrze, niebo oraz wodę, Ziemię i podziemia, a także ogień,
Gajo oraz [wy] niebiańscy błyszczący święci
Heliosie, Semele i ze wszech miar święty blasku Gwiazd;
Wzywam także najstarszą Noc i przynoszący światło Dzień,
I wielkiego Okeanosa wraz z Okeanidami
Wiecznego Chronosa i świętą wodę Styksu
oraz okrytą ciemną szatą Tetydę
wzywam Kronosa jak i Reę, Matkę nieśmiertelnych
I wszystkie Wiatry i Gromy, z czterech stron Kosmosu;
* * *
Hebe i Eulejtyjo oraz szlachetna mocy Heraklesa;
Jak też [Wy] potężne wsparcie Dikaiosyne i Eusebii.
Wzywam sławne Nimfy i przepotężnego Pana
Wdzięczną Mnemozyne i dziewięć czystych Muz błagam
I Charyty, jak też Hory i Eniautosa,
Pięknowłosą Leto i czcigodną Boginię Dione,
Zbrojnych Korybantów oraz Temidę spoglądającą na ofiary ludzi,
Pistis, jak i Dike znakomitą Prawodawczynię,
I Nike napełniającą rozkoszą i Adrasteę władającą,
a także Asklepiosa, dawcę zbawiennych darów
Atlasa, jak i wielką potęgę Ajona
A także Początek i Kres - bowiem to, co największe, zostało przywołane -

Przybądźcie życzliwi, mający uradowane serce
Na tę oto godną bogów ofiarę i libację do świętego przybytku. 

 

Nazwa użytkownika