Maksymy delfickie

I.

 1. Czcij Bogów Θεους σεβου
 2. Podążaj za Bogami Επου θεωι
 3. Kłaniaj się Bogu Προσκυνει το θειον
 4. Wybieraj co miłe Bogom Οσια κρινε
 5. &Świadcz za tym, co miłe Bogom Μαρτυρει οσια
 6. Odwróć myśl od grzechu Αμαρτανων μετανοει
 7. Szanuj Hestię Εστιαν τιμα
 8. Podziwiaj wyrocznie Χρησμους θαυμαζε
 9. Niewysłowione skrywaj Αρρητον κρυπτε

II.

 1. Módl się o możliwe Ευχου δυνατα
 2. Módl się o szczęście Ευτυχιαν ευχου
 3. Szanuj siebie Σεαυτον αιδου
 4. Czyń dobro sobie Σεαυτον ευ ποιει
 5. Poznaj samego siebie Γνωθι σεαυτον
 6. Bądź sobą Σαυτον ισθι
 7. Żyj bez smutku Αλυπως βιου
 8. Nie bądź niezadowolony z życia Τω βιω μη αχθου
 9. Działaj bez żalu Πραττε αμετανοητως
 10. Nic w nadmiarze Μηδεν αγαν
 11. Chwal nadzieję Ελπιδα αινει
 12. Zabiegaj o chwałę Δοξαν διωκε
 13. Ciesz się dobrą sławą Ευφημος ιςθι
 14. Wyrabiaj dobrą sławę Ευφημιαν ασκει
 15. Nie porzucaj chwały Δοξαν μη λειπε
 16. Walcz razem z chwałą Πονει μετ ευκλειας
 17. Brzydź się Hańbą Ονειδος εχθαιρε
 18. Broń się przed zniewagą Υβριν αμυνου
 19. Czcij wstyd Αισχυνην σεβου
 20. Rób, co powinieneś Ο μελλεις, δος
 21. Strzeż uważnie Φυλακη προσεχε

III.

 1. Nie chlub się siłą Επι ρωμη μη καυχω
 2. Chwal to co szlachetne Καλον ευ λεγε
 3. Wychwalaj cnotę Επαινει αρετην
 4. Ćwicz szlachetność Ευγενειαν ασκει
 5.  Czyń co sprawiedliwe Πραττε δικαια
 6. Od szlachetnego zaczynaj Εξ ευγενων γεννα
 7. Sprawdzaj charakter Ηθος δοκιμαζε
 8. Gardź nieprawością Κακιαν μισει
 9. Stroń od niegodziwości Κακιας απεχου
 10. Unikaj niesprawiedliwości Αδικα φευγε

IV.

 1. Bądź miłośnikiem mądrości Φιλοσοφος γινου
 2. Ubiegaj się o mądrość Σοφιαν ζηλου
 3. Ćwicz rozum Φρονησιν ασκει
 4. Słuchaj wszystkich Ακουε παντα
 5. Ujrzyj co usłyszałeś Ακουων ορα
 6. Rozważ co słyszysz Ακουσας νοει
 7. Radź się mądrych Σοφοις χρω
 8. Wiedz, czego się nauczyłeś Γνωθι μαθων
 9. Używaj umiejętności Τεχνη χρω
 10. Szanuj rozwagę Προνοιαν τιμα
 11. Wiedząc czyń Γνους πραττε
 12. Wiedząc mów Λεγε ειδως
 13. Wstydź się kłamać Ψευδος αισχυνου
 14. Nie zamęczaj się nauką Μανθανων μη καμνε
 15. Nauczaj młodszych Νεωτερον διδασκε

V.

 1. Władaj sobą Αρχε σεαυτου
 2. Władaj nad strachem Το κρατουν φοβου
 3. Panuj nad gniewem Θυμου κρατει
 4. Panuj nad językiem Γλωτταν ισχε
 5. Władaj okiem Οφθαλμοθ κρατει
 6. Panuj nad przyjemnością Ηδονης κρατει
 7. Trzymaj się dyscypliny Παιδειας αντεχου

VI.

 1. Znaj właściwy czas Καιρον γνωθι
 2. Akceptuj czas Καιρον προσδεχου
 3. Odpowiadaj w czas Αποκρινου εν καιρω
 4. Wierz w czas Χρονωι πιστευε
 5. Rozpoznaj szczęście Τυχην νομιζε
 6. Lub przypadki Τυχην στεργε
 7. Nie wierz szczęściu Τυχη μη πιστευε
 8. Działaj szybko Πραττε συντομως
 9. Ryzykuj roztropnie Κινδυνευε φρονιμως
 10. Przewiduj przyszłość Ορα το μελλον
 11. Radź w czas Βουλευου χρονω
 12. Gospodarz czasem Χρονου φειδου
 13. Myśl jak śmiertelny Φρονει θνητα
 14. Jako dziecko bądź stateczny Παις ων κοσμιος ισθι
 15. Jako młodzieniec opanowany ηβων εγκρατης
 16. W wieku średnim sprawiedliwym μεσος δικαιος
 17. Jako starzec szczodry πρεσβυτης ευλογος
 18. Akceptuj starość Γηρας προσδεχου
 19. U końca bez smutku τελευτων αλυπος
 20. Osiągnij kres bez lęku Περας επιτελει μη αποδειλιων

VII.

 1. Nie używaj przysiąg Ορκω μη χρω
 2. Uciekaj od przysiąg Εγγυην φευγε
 3. Nie składaj obietnic Επαγγελου μηδενι
 4. Przemawiaj szczerze Απλως διαλεγου
 5. Nie wynoś się nad nikogo Υφορω μηδενα

VIII.

 1. Szanuj dobrych Αγαθους τιμα
 2. Słuchaj dobrych Αγαθου πειθου
 3. Szanuj starszych Πρεσβυτερον αιδου
 4. Szanuj błagających Ικετας αιδου
 5. Rozmawiaj życzliwie Ομιλει πραως
 6. Mów dobrze o każdym Ευλογει παντας
 7. Życzliwy/Gościnny każdemu Φιλοφρονει πασιν
 8. Będąc obcy działaj jak taki Ξενος ων ισθι
 9. Nikogo nie zasmucaj Μη επι παντι λυπου
 10. Bądź grzeczny Ευπροσηγορος γινου
 11. Wyświadczaj przysługi Χαριν εκτελει
 12. Pomagaj nie szkodząc Χαριζου αβλαβως
 13. Bądź wdzięczny Ευγνωμων γινου
 14. odwdzieczaj się χαριν αποδος
 15. Przystawaj z podobnymi Ομοιοις χρω
 16. Dąż do jednomyślności Ομονοιαν διωκε
 17. Ćwicz zgodę  Ομονοιαν ασκει
 18. Wszystko spajaj Παςιν αρμοζου

IX.

 1. Nikogo nie krytykuj Ψεγε μηδενα
 2. Nie spieraj się z nieobecnym Αποντι μη μαχου
 3. Oskarżaj obecnego Αιτιω παροντα
 4. Sądź sprawiedliwie Κρινε δικαια
 5. Sądź nieprzekupnie Αδωροδοκητος δικαζε
 6. Rozdzielaj sprawiedliwość Το δικαιον νεμε
 7. Znaj sędziego Κριτην γνωθι

X.

 1. Uchodź przed nienawiścią Απεχθειαν φευγε
 2. Oddalaj się od wrogów Εχθρας διαλυε
 3. Gardź waśniami Εριν μισει
 4. Nie zaczynaj krzywdy Μη αρχε υβριζειν
 5. Gardź oszczerstwem Διαβολην μισει
 6. Gardź zniewagą Υβριν μισει
 7. Stroń od morderstwa Φονου απεχου
 8. Nie polegaj na gwałcie Βιας μη εχου
 9. Broń się przed wrogami Εχθρους αμυνου
 10. Obawiaj się podstępu Δολον φοβου

XI.

 1. Przynoś chwałę przodkom Προγονους στεφανου
 2. Szanuj rodziców Γονεις αιδου
 3. Staraj się zawrzeć małżeństwo Γαμειν μελλε
 4. Ćwicz swych krewnych Συγγενεις ασκει
 5. Panuj w małżeństwie Γαμους κρατει
 6. Kieruj żoną Γυναικος αρχε
 7. Wychowuj synów Υιους παιδευε
 8. Kochaj kogo wychowujesz Ους τρεφεις αγαπα
 9. Nie przeklinaj synów Υιοις μη καταρω

XII.

 1. Kochaj przyjaźń Φιλιαν αγαπα
 2. Strzeż przyjaźni Φιλιαν φυλαττε
 3. Bądź życzliwy dla przyjaciół Φιλοις ευνοει
 4. Bądź łaskawy dla przyjaciela Φιλω χαριζου
 5. Pomagaj przyjaciołom Φιλοις βοηθει
 6. Szanuj dobrodziejstwo Ευεργεςιας τιμα
 7. Dziel się nieszczęściem Ατυχουντι συναχθου

XIII.

 1. Nie gniewaj zmarłych Φθιμενους μη αδικει
 2. Nie śmiej się ze zmarłych Επι νεκρω μη γελα

XIV.

 1. Bądź społeczny Κοινος γινου
 2. Przestrzegaj prawa Νομω πειθου
 3. Poddawaj się sprawiedliwości Ηττω υπο δικαιου
 4. Umrzyj za ojczyznę Θνησκε υπερ πατριδος

XV

 1. Bogać się sprawiedliwie Πλουτει δικαιως
 2. Gromadź własność uczciwie Δικαιως κτω
 3. Bądź zamożny jako śmiertelnik Ευ πασχε ως θνητος
 4. Nie wierz w bogactwo Πλουτω απιστει
 5. Wypracuj własność Εργαζου κτητα
 6. Nie porzucaj oszczędności Φειδομενος μη λειπε
 7. Panuj nad wydatkami Δαπανων αρχου
 8. Poluj na to co korzystne Το συμφερον θηρω
 9. Strzeż swojego Ιδια φυλαττε
 10. Używaj własności Χρω χρημασιν
 11. Ciesz się tym, co posiadasz Κτωμενος ηδου
 12. Bierz dla przyjemności Λαβε προς ηδονην
 13. Dawaj ze swojego Εχων χαριζου
 14. Niczego nie zazdrość Φθονει μηδενι
 15. Stroń od cudzego Αλλοτριων απεχου
 16. Oddawaj coś wziął Λαβων αποδος
 17. Używaj współkorzystających Χρω τωι συľφερντ

Źródła: tekst: pantheion.pl, komentarz: Akademia Oribasiosa

Nazwa użytkownika