Na środę: do Hermesa i Hestii

Środa

Do Hermesa

Hermesie, synu Dzeusa
Bogów zręczny posłańcze, 
Obrońco pomocny w walce
I ludzkich uczt towarzyszu
Dawco dobrego losu
W drodze prowadzisz nas trafnie
Bądź ze mną zawsze w potrzebie
I sprytem swoim mnie wspomóż

Do Hestii

Hestio, przepotężnego Kronosa córko,
która dzierżysz serce domu: ogień odwieczny
uświęć nas, czcicieli w obrzędach ofiarnych,
dając nam rozkwit, szczęście i czystość.
Szczęsnych bogów Pokoju, podporo śmiertelnych
wieczna, szczęsna, najukochańsza,
z uśmiechem ofiary te przyjmij życzliwie,
tchnij w nas dostatek i zdrowie z Hygieją o dłoniach kojących.

Nazwa użytkownika