Panteon

Jaśniejący - Najwyżsi Bogowie

Nie istnieje rodzina, która składałaby się z identycznych członków. Nawet bliźniacze rodzeństwo z czasem zaczyna rozwijać odmienne cechy pod własnym wpływem. Panteon jest właśnie taką wielką rodziną gdzie wspólnota celów nadrzędnych nie wyklucza napięć na poziomie szczegółowych celów poszczególnych osób. Panteon jest organiczną całością, na którą składają się Bogowie o określonych, odmiennych i sprzecznych cechach charakteru, mocach i zakresach władzy. Cechy te i moce muszą być sprzeczne, by oddać sprawiedliwość różnorodnym wartościom składającym się na boski Kosmos. Niektóre z tych sprzeczności dają komplementarność, inne - twórcze napięcie.

Jak wyraził to Mędrzec z Efezu:

Przeciwstawne zbieżne… z rzeczy zróżnicowanych najpiękniejsza harmonia. I wszystko powstaje ze sporu.[46]
Nie pojmują, jak zróżnicowane z samym sobą jest zgodne: harmonia zwrot­nej mocy, jak w łuku i lirze.[48]

Właściwością Dostojnego Dzeusa jest zaprowadzanie w tej różnorodności ładu i przekształcanie napięcia w harmonię, stąd umieściliśmy go między Aresem a Afrodytą, Hermesem a Hestią, Posejdonem a Ateną, Dionizosem a Herą, Apollinem a Artemidą oraz Hefajstosem a Hestią.

 

 
            Ares
 
 
         Demeter

 
 
           Hermes
 
 
        Artemida

 
 
Posejdon

 
 

Hera
 
 
Dzeus
 
Dionizos

 
 
Atena

 
 
Apollo

 
 
 
Hestia
 
 
Hefajstos
 
 
 
Afrodyta

 
 

 

Nazwa użytkownika