Na wtorek: do Aresa i Hefajstosa

Wtorek

 Do Aresa

W hełmie złocistym Aresie przemożny i hardy, 
zbrojny spiżem i tarczą, państw opiekunie,
w boju potężny, o twardej i niestrudzonej prawicy,
tarczo Olimpu i ojcze Nike niosącej zwycięstwo,
mężów najsprawiedliwszych przywódco, podporo Temidy,
berło dzierżący odwagi, usłysz mnie, ludzi stronniku,
ześlij z niebios na mój żywot moc Aresową,
bym zdołał odpędzić klęskę i ugiął ducha gorliwość!

Do Hefajstosa

Mistrzu Hefajstosie wielce sławny swym kunsztem, 
któryś razem z Ateną wyuczył ludzi cudownych rzemiosł,
gdy przedtem niby zwierzęta swój żywot w jaskiniach pędzili.
Teraz za Twoją sprawą potrafią trudom podołać z łatwością,
spokoju więc mogą zażywać w swoich domostwach.
Bądź mi łaskawy, Hefajście - o biegłość cię proszę i szczęście!

 


Nazwa użytkownika