Codzienna praktyka

 

Codzienna praktyka składa się z następujących elementów:

1. Puryfikacja – obmycie rąk w (słonej) wodzie

Przez obmycie rąk odcinamy się od świata profanum i przygotowujemy mentalnie na wkroczenie w sferę sacrum zostawiając za sobą wszelkie ziemskie troski, by nie zakłócały naszego spotkania z Jaśniejącymi. W osiągnięciu odpowiedniej koncentracji pomaga hymn do Okeanosa

{Na codzień do oczyszczenia wystarczy miska z wodą; w przypadku potrzeby powazniejszego oczyszczenia stosujemy wodę morska lub z dodatkiem soli morskiej}

medium_ablution2.jpgmedium_misa1.jpg

2. Wezwanie Hestii i Hermesa, któremu towarzyszy zapalenia świecy/lampki oraz kadzidła

Ożywienie sfery sacrum. Miejsce naszej modlitwy staje się naszą świątynią ożywioną przez Boginię. Koncentrujemy się. Odtąd znajdować się będziemy w obecności Nieśmiertelnych. Hermes, dający właściwe słowo i pośredniczący między poziomami świata będzie nas w tym wspierać.

{w naszej praktyce stosujemy zarówno kadzidła sypkie (wymagają wówczas węgielka trybularzowego, który najlepiej umieścić w osobnej miseczce wypełnionej piaskiem), jak też popularne kadzidełka w formie patyczka}

medium_incense2.jpgmedium_incense.jpg

3. Hymn do wszystkich Bogów

Oddajemy cześć gronu Jaśniejących. Wzbudzenie żywej świadomości wszystkich Bogów jako rodziny, harmonijnej wspólnoty składającej się z różnych osób obejmujących swą troską wszystkie sfery życia.

4. Libacja dla Boga-patrona dnia

Nawiązanie kontaktu z konkretnym Bogiem. Uzmysławiamy sobie jego obecność, stajemy wobec jego groźnej potęgi i jaśniejącej czystości.

{tradycyjnie libacje wylewa się na ziemię; w warunkach domowych wystarczy miseczka wypełnina ziemią; do libacji używać można wody, mleka, alkoholu, miodu, oliwy etc.}

medium_libation.jpgmedium_libation_mod.jpg

5. Hymn do Boga-patrona dnia

Wyrażamy cześć dla Boga-patrona dnia. Wychwalamy go za jego właściwości i dzieła, uzmysławiamy je sobie, szukamy ich w sobie.

6. Medytacja nad Bogiem-patronem dnia.

Pozwalamy, by moc konkretnego Boga spływała w nas i uruchamiała tkwiące w nas siły pokrewne temu Bogu.

7. Hymn do Boga-patrona miesiąca

Wyrażamy cześć dla Boga-patrona miesiąca (patrz w dziale hymnodia).Wychwalamy go za jego właściwości i dzieła, uzmysławiamy je sobie, szukamy ich w sobie.

8. Medytacja nad Bogiem-patronem miesiąca.

Pozwalamy, by moc konkretnego Boga spływała w nas i uruchamiała tkwiące w nas siły pokrewne temu Bogu.

 

Nazwa użytkownika